Category «Aktuella ärenden»

Driftstörningar bredbandsnätet

2020-02-19 21:15
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör och beräknad klartid för reparation av fiber är satt till 22:00 av underleverantör.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-19 19:15
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör som stött på