Kategori «Tidigare ärenden»

Driftstörningar bredbandsnätet2020-02-20 19:15
Reparationsarbetet är klarrapporterat av underleverantör och tjänsten är tillbaka i normal drift.

2020-02-20 16:00
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör. Senast uppdatering är ifrån 14:20 att fiber håller på att bli omsvetsad, ingen mer information sen denna tidsstämpel.
Driftstörningen

Driftstörningar Karlshamn

2020-09-29 08:00
Problemet ska vara åtgärdat igår under sen eftermiddag/kväll, har du fortfarande problem att komma ut på internet, starta om din utrusting.


2020-09-28 16:30
Stor driftstörning hos Karlshamns Energi, strömavbrott i utrustning som ansvarar för internet-leverans.

För mer information

Driftstörningar bredband

2020-09-16 20:00
Underleverantör meddelar att driftstörning är åtgärdad och samtliga bredbandstjänster är åter i full drift.

2020-09-16 19:25
Tillfälliga störningar på bredband. Driftstörningar är identifierad hos underleverantör. Underleverantörs tekniker arbetar på att åtgärda problemet.
Samtliga bredbandstjänster är påverkade.

Planerat underhållsarbete – Bredband

Bredband – Planerat underhållsarbete av underleverantör 2020-09-17 00:01 – 2020-09-17 06:00
Underhållsarbete på central fiberförbindelse.

Omdirigering av trafik görs under natten för att undvika avbrott. Dock kan omdirigering leda till tillfälligt högre svarstider samt viss paketförlust.

Driftstörningar Sölvesborg

2020-07-08 01:22
Reparationsarbete på fiberkabel är utfört och bredbandstjänster i Sölvesborg är åter i normal drift.

2020-07-07 16.00
Bekräftat kabelbrott i Mörrum i samband med grävarbete av extern part. Fibertekniker påbörjar åtgärdsarbete omgående.
Arbetet sker med högsta prioritet.

2020-07-07 14:30

Driftstörningar stadsnät Växjö

2020-05-05 07:45
Wexnet meddelar att alla bredbandstjänster är igång sedan klockan 14:52.

2020-05-04 10:30
Driftstörning hos Wexnet som påverkar internet-förbindelse.

Från Wexnet:

Vi har förnärvarande en driftstörning som påverkar vissa statiska kunder med fast IP adress och deras Internettjänst. Felet