Category «Tidigare ärenden»

Driftstörningar bredbandsnätet

2019-11-07 09:30
Felet är nu avhjälpt av underleverantör och primär drift är återställd sedan 09:05.

2019-11-06 13:00
Tekniker arbetar fortfarande med att lösa problemet tillsammans med underleverantör.
Fel lokaliserat i fiberutrustning hos underleverantör som arbetar för att lösa problemet.
Driftstörning