Kategori «Tidigare ärenden»

Driftstörningar Sölvesborg

2020-07-08 01:22
Reparationsarbete på fiberkabel är utfört och bredbandstjänster i Sölvesborg är åter i normal drift.

2020-07-07 16.00
Bekräftat kabelbrott i Mörrum i samband med grävarbete av extern part. Fibertekniker påbörjar åtgärdsarbete omgående.
Arbetet sker med högsta prioritet.

2020-07-07 14:30

Driftstörningar Karlshamn

2020-05-05 07:45
Strömmen är tillbaka sedan cirka 19:55 och bredbandsnät är i normal drift igen.

2020-05-04 19:15
Strömavbrott i delar av Karlshamn i området Sternö/Stilleryd vilket innebär vissa driftstörningar på bredbandsnätet. Påverkar främst företagskunder.
För mer info se Karlshamn Energi:

Driftstörningar stadsnät Växjö

2020-05-05 07:45
Wexnet meddelar att alla bredbandstjänster är igång sedan klockan 14:52.

2020-05-04 10:30
Driftstörning hos Wexnet som påverkar internet-förbindelse.

Från Wexnet:

Vi har förnärvarande en driftstörning som påverkar vissa statiska kunder med fast IP adress och deras Internettjänst. Felet

Driftstörningar bredbandsnätet

2020-02-20 19:15
Reparationsarbetet är klarrapporterat av underleverantör och tjänsten är tillbaka i normal drift.

2020-02-20 16:00
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör. Senast uppdatering är ifrån 14:20 att fiber håller på att bli omsvetsad, ingen mer information sen denna tidsstämpel.
Driftstörningen

Planerat underhållsarbete – Stadsnät

Planerat underhållsarbete – Stadsnät

Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2019-11-13 22:00 – 2019-11-14 05:00
Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.