Driftstörningar bredbandsnätet

2019-11-07 09:30
Felet är nu avhjälpt av underleverantör och primär drift är återställd sedan 09:05.

2019-11-06 13:00
Tekniker arbetar fortfarande med att lösa problemet tillsammans med underleverantör.
Fel lokaliserat i fiberutrustning hos underleverantör som arbetar för att lösa problemet.
Driftstörning påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2019-11-06 11:00
Tekniker arbetar fortfarande med att lösa problemet tillsammans med underleverantör.
Driftstörning påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2019-11-06 07:00
Tekniker arbetar fortfarande med problemet.
Driftstörning påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2019-11-05 18:00
Tekniker arbetar fortfarande med problemet.
Driftstörning påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2019-11-05 16:00
Felsökning pågår.
Bredbandstjänst kör nu på sekundär drift. Slutkunder kan uppleva begränsad prestanda tills återgång till primär drift är utförd.

2019-11-05 15:00
Felsökning pågår.

2019-11-05 13:30
Driftstörning i bredbandsnätet. Påverkar företagskunder och privatkunder.
Felsökning pågår.