Driftstörningar Karlshamn

2020-05-05 07:45
Strömmen är tillbaka sedan cirka 19:55 och bredbandsnät är i normal drift igen.

2020-05-04 19:15
Strömavbrott i delar av Karlshamn i området Sternö/Stilleryd vilket innebär vissa driftstörningar på bredbandsnätet. Påverkar främst företagskunder.
För mer info se Karlshamn Energi: https://www.karlshamnenergi.se/driftsinformation/