Driftinformation

Se nedan för aktuell informationPlanerade ärenden

  • Planerat underhållsarbete – Bredbandsnät - Bredbandsnät – Planerat underhållsarbete 2021-06-07 05:00 – 06:00Planerat förbättrings-/underhållsarbete kommer utföras i bredbandsnätet enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster och regioner i upp till 15 minuter kan förekomma. För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com
  • Planerat underhållsarbete – Stadsnät 2021 - Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2021Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma under tidsram 22:00 – 05:00 följande datum. 13-14 januari10-11 februari10-11 mars7-8 april14-15 april <- Denna ska endast beröra Svängsta med omnejd12-13 maj9-10 juni8-9 september13-14 oktober10-11 november8-9 december För mer information se Affärsverkens hemsida för driftinformation: https://www.affarsverken.se/hjalpcenter/driftinformation-och-felanmalan/ Planerat underhållsarbete hos Svenska ...
  • Planerat underhållsarbete – Samtliga tjänster 2021 - Planerat underhållsarbete kommer utföras för samtliga tjänster tillhörande Nordlo Sydost AB. Driftstörningar kan förekomma.Exempel på tjänster som kan påverkas inkluderar, men är inte begränsade till:BredbandIP-telefoniBackupHostingStorageCo-locationE-postSpamfiltrering Planerat underhållsarbete utförs alltid den sista onsdagen i månaden klockan 20:00 till nästföljande dag klockan 06:00. Planerade datum 2021:2021-02-24 – 2021-02-252021-03-31 – 2021-04-012021-04-28 – 2021-04-292021-05-26 – 2021-05-272021-06-30 – 2021-07-012021-07-28 – ...