Kategori «Planerade ärenden»

Planerat underhållsarbete – Bredbandsnät

Bredbandsnät – Planerat underhållsarbete 2021-06-07 05:00 – 06:00
Planerat förbättrings-/underhållsarbete kommer utföras i bredbandsnätet enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster och regioner i upp till 15 minuter kan förekomma.

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com

Planerat underhållsarbete – Stadsnät 2021

Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2021
Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma under tidsram 22:00 – 05:00 följande datum.

13-14 januari
10-11 februari
10-11 mars
7-8 april
14-15 april <- Denna ska endast beröra Svängsta med

Planerat underhållsarbete – Samtliga tjänster 2021

Planerat underhållsarbete kommer utföras för samtliga tjänster tillhörande Nordlo Sydost AB. Driftstörningar kan förekomma.
Exempel på tjänster som kan påverkas inkluderar, men är inte begränsade till:
Bredband
IP-telefoni
Backup
Hosting
Storage
Co-location
E-post
Spamfiltrering

Planerat underhållsarbete utförs alltid den sista