Kategori «Planerade ärenden»

Planerat underhållsarbete – Stadsnät 2022

Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2022
Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma under tidsram 22:00 – 05:00 följande datum.

12-13/1
9-10/2
9-10/3
6-7/4
11-12/5
8-9/6
14-15/9
12-13/10
9-10/11
14-15/12

Planerat underhållsarbete – Samtliga tjänster 2022

Planerat underhållsarbete kommer utföras för samtliga tjänster tillhörande Nordlo Sydost AB. Driftstörningar kan förekomma.
Exempel på tjänster som kan påverkas inkluderar, men är inte begränsade till:
Bredband
IP-telefoni
Backup
Hosting
Storage
Co-location
E-post
Spamfiltrering

Planerat underhållsarbete utförs alltid den sista