Kategori «Tidigare ärenden»

Akut planerat underhållsarbete – Bredband Sölvesborg

Bredband- AKUT planerat underhållsarbete 2021-04-28 00:01 – 05:00
På grund av delvis avgrävd fiberkabel (Froarpsvägen, Asarum) kommer ett akut planerat underhållsarbete utföras av Karlshamn Energi enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster i Sölvesborg kan förekomma.

För mer information kontakta

Planerat underhållsarbete – Stadsnät – Svängsta

Stadsnät – planerat underhållsarbete 2021-04-15 00:01 – 03:00
Stadsnätsägaren (Karlshamn Energi) kommer utföra elarbete på bredbandsnoder som påverkar driften.
På ovan datum kommer följande orter påverkas:
Svängsta med närområde

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com

Driftstörningar Svenska Stadsnät Karlshamn

2021-04-01 10:00
DHCP-tjänst är nu återställd och bredbandet är i normal drift igen. Upplever du fortfarande problem, testa först starta om din router och kontakta oss sedan på 0454-751100.

2021-04-01 07:00
Driftstörning bredband Svenska Stadsnät Karlshamn.
Just nu har vi

Planerat underhållsarbete – Stadsnät Sölvesborg

2021-05-26 – Uppdatering
Migreringsarbete är klart och tjänst i drift igen.

2021-05-26 – Uppdatering
Stadsnätsägaren Zitius/Telia har stött på problem under det planerade migreringsarbetet. Vi har sökt Zitius/Telia gällande status och beräknad klartid men har tyvärr inte fått någon återkoppling.

Planerat underhållsarbete – Bredband

Bredband – Planerat underhållsarbete av underleverantör 2021-03-05 00:01 – 2021-03-05 05:30
Underhållsarbete på central fiberförbindelse. Påverkar samtliga bredbandstjänster.

Omdirigering av trafik görs under natten för att undvika avbrott. Dock kan omdirigering leda till tillfälligt högre svarstider samt viss paketförlust.

Driftstörningar bredbandsnätet

2020-02-08 16:10
Samtliga tjänster är nu åter i full drift sedan kl 16:00. Upplever du problem, börja med att starta om din bredbandsutrustning.

2020-02-08 14:45
Abonnenter som är anslutna via Svenska Stadsnät är nu igång sedan 14:26.

2020-02-08 14:00
Senaste

Akut planerat underhållsarbete – Stadsnät

Stadsnät – AKUT planerat underhållsarbete 2020-12-18 00:01 – 05:00
Akut planerat underhållsarbete kommer utföras av Affärsverken i stadsnätet enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster som hanteras av Affärsverken, Karlshamn (Karlshamn Energi), Ronneby (Miljöteknik), Karlskrona (Affärsverken) kan förekomma.

För mer

Planerat underhållsarbete – Stadsnät

Bredbandsnät – AKUT planerat underhållsarbete 2020-12-01 00:01 – 01:00
Akut planerat underhållsarbete kommer utföras i bredbandsnätet enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster och regioner kan förekomma.

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com