Kategori «Tidigare ärenden»

Driftstörningar Sölvesborg

2020-07-08 01:22
Reparationsarbete på fiberkabel är utfört och bredbandstjänster i Sölvesborg är åter i normal drift.

2020-07-07 16.00
Bekräftat kabelbrott i Mörrum i samband med grävarbete av extern part. Fibertekniker påbörjar åtgärdsarbete omgående.
Arbetet sker med högsta prioritet.

2020-07-07 14:30

Driftstörningar stadsnät Växjö

2020-05-05 07:45
Wexnet meddelar att alla bredbandstjänster är igång sedan klockan 14:52.

2020-05-04 10:30
Driftstörning hos Wexnet som påverkar internet-förbindelse.

Från Wexnet:

Vi har förnärvarande en driftstörning som påverkar vissa statiska kunder med fast IP adress och deras Internettjänst. Felet