Driftstörningar bredband

2020-09-16 20:00
Underleverantör meddelar att driftstörning är åtgärdad och samtliga bredbandstjänster är åter i full drift.

2020-09-16 19:25
Tillfälliga störningar på bredband. Driftstörningar är identifierad hos underleverantör. Underleverantörs tekniker arbetar på att åtgärda problemet.
Samtliga bredbandstjänster är påverkade.