Driftstörningar bredbandsnätet

2020-11-02 08:00
Driftstörning hos underleverantör under morgonen, allt ska vara tillbaka till normal drift igen, har ni fortfarande inget internet så starta om er utrustning.


2020-02-20 19:15
Reparationsarbetet är klarrapporterat av underleverantör och tjänsten är tillbaka i normal drift.

2020-02-20 16:00
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör. Senast uppdatering är ifrån 14:20 att fiber håller på att bli omsvetsad, ingen mer information sen denna tidsstämpel.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-20 14:15
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör och beräknad klartid för reparation av fiber är flyttad till 2020-02-20 14:00 av underleverantör.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-19 21:15
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör och beräknad klartid för reparation av fiber är satt till 2020-02-19 22:00 av underleverantör.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-19 19:15
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör som stött på stora hinder i reparationsarbetet.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-19 14:25
Reparationsarbete pågår fortfarande av underleverantör.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-19 08:25
Reparationsarbete återupptaget av underleverantör efter skiftbyte under natten. Ny tekniker på plats sedan 07:30.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-18 22:15
Reparationsarbete pågår av underleverantör.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-18 20:15
Driftstörning kvarstår.
Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-18 16:15
Underleverantör bekräftar brott på fiberkabel. Ingen beräknad klartid finns.

Driftstörningen påverkar främst privatkunder som upplever begränsad och varierande nedladdningshastighet.

2020-02-18 14:30
Driftstörning orsakad av avbrott på fiberkabel. Underleverantör felsöker för att kunna åtgärda avbrottet.
Vår internettjänst går fortfarande på sekundär drift och tyvärr kan prestandaproblem upplevas.

2020-02-18 08:15
Driftstörning på internettjänst, driftstörning hos underleverantör. För tillfället är sekundär-drift aktiverad, felsökning pågår av underleverantör.

Mer information finns på underleverantörs sida: https://www.ip-only.se/driftstatus/#ongoing