Driftstörningar bredbandsnätet

2020-02-08 16:10
Samtliga tjänster är nu åter i full drift sedan kl 16:00. Upplever du problem, börja med att starta om din bredbandsutrustning.

2020-02-08 14:45
Abonnenter som är anslutna via Svenska Stadsnät är nu igång sedan 14:26.

2020-02-08 14:00
Senaste information från underleverantör är att alla fiber ska vara återställda 14:00. Denna information är preliminär.

2020-02-08 11:45
Merparten av abonnenter som tillhör Svenska Stadsnät företagsfiber är igång igen sedan en tid tillbaka.

2020-02-08 07:00
Driftstörning på internettjänst sedan kl 00:01 p.g.a. problem hos underleverantör. Underleverantörs tekniker har påbörjat felsökning. Driftstörningen påverkar samtliga internettjänster.

Sekundär-drift är igång sedan 06:30 med begränsad kapacitet för tillfället.

För de abonnenter som tillhör Svenska Stadsnät företagsfiber eller stadsnät är internettjänsten helt nere.

Status underleverantörer:
IP-Only Ticket Number: 000000001023884 – https://www.ip-only.se/privat/driftstatus/
Svenska Stadsnät: https://svenskastadsnat.se/driftsinformation/