Driftstörningar bredbandsnätet

2021-09-29 2021-09-29 09:00
Driftstörning åtgärdad och tjänsten är åter i normal drift. Fel orsakat av trasig hårdvara.

2021-09-29 2021-09-29 08:15
Driftstörning på bredbandsnätet idag 08:00, berör alla kunder.
Länk går upp och ned för tillfället, därav kan du uppleva avbrott med jämna mellanrum. Felorsak oklart för tillfället. Felsökning pågår.