Driftstörningar Sölvesborg

2020-07-08 01:22
Reparationsarbete på fiberkabel är utfört och bredbandstjänster i Sölvesborg är åter i normal drift.

2020-07-07 16.00
Bekräftat kabelbrott i Mörrum i samband med grävarbete av extern part. Fibertekniker påbörjar åtgärdsarbete omgående.
Arbetet sker med högsta prioritet.

2020-07-07 14:30
Driftstörning bredband Sölvesborg.
Just nu har vi en driftstörning på samtliga bredbandstjänster i området Sölvesborg.
Felsökning pågår tillsammans med nätägare.