Driftstörning stadsnät – Rödeby och Karlskrona med omnejd

2020-05-12 13:24
Information från Affärsverken:

Driftstörning pågår 

Datum: 2020-05-12

Tid: 11:30

Område som berörs: Norr om Rödeby, Karlskrona med omnejd

Orsak: Fiber pågrävd på Väg 28 mellan Rödeby och Holmsjö

Vad som påverkas: Fiber och bredbandstjänster  

Övrig info: Kabeln är illa skadad vilket betyder att de kommer att bli tvungna att skarva om allt. Detta betyder att hela Fur, Holmsjö och Nävragöl kommer att gå ner samt alla svartfiberkunder i området. Arbetet påbörjas klockan 15:00.