Planerat underhållsarbete – Bredband

Bredband – Planerat underhållsarbete av underleverantör 2020-09-17 00:01 – 2020-09-17 06:00
Underhållsarbete på central fiberförbindelse.

Omdirigering av trafik görs under natten för att undvika avbrott. Dock kan omdirigering leda till tillfälligt högre svarstider samt viss paketförlust.