Planerat underhållsarbete – Bredband

Bredband – Planerat underhållsarbete av underleverantör 2021-03-05 00:01 – 2021-03-05 05:30
Underhållsarbete på central fiberförbindelse. Påverkar samtliga bredbandstjänster.

Omdirigering av trafik görs under natten för att undvika avbrott. Dock kan omdirigering leda till tillfälligt högre svarstider samt viss paketförlust.