Planerat underhållsarbete – Bredband

Bredband – Planerat underhållsarbete av underleverantör 2020-06-25 00:01
Underhållsarbete på central fiberförbindelse.
Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.