Planerat underhållsarbete – Bredbandsnät

Bredbandsnät – Planerat underhållsarbete 2021-06-07 05:00 – 06:00
Planerat förbättrings-/underhållsarbete kommer utföras i bredbandsnätet enligt tid ovan. Driftstörningar på samtliga bredbandstjänster och regioner i upp till 15 minuter kan förekomma.

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com