Planerat underhållsarbete – Stadsnät 2021

Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2021
Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma under tidsram 22:00 – 05:00 följande datum.

13-14 januari
10-11 februari
10-11 mars
7-8 april
14-15 april <- Denna ska endast beröra Svängsta med omnejd
12-13 maj
9-10 juni
8-9 september
13-14 oktober
10-11 november
8-9 december

För mer information se Affärsverkens hemsida för driftinformation: https://www.affarsverken.se/hjalpcenter/driftinformation-och-felanmalan/

Planerat underhållsarbete hos Svenska Stadsnät.

30 Mars – Avbrott mellan 06:00-07:00