Planerat underhållsarbete – Stadsnät 2022

Stadsnät – Planerat underhållsarbete 2022
Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma under tidsram 22:00 – 05:00 följande datum.

12-13/1
9-10/2
9-10/3
6-7/4
11-12/5
8-9/6
14-15/9
12-13/10
9-10/11
14-15/12