Planerat underhållsarbete – Stadsnät Sölvesborg

2021-05-26 – Uppdatering
Migreringsarbete är klart och tjänst i drift igen.

2021-05-26 – Uppdatering
Stadsnätsägaren Zitius/Telia har stött på problem under det planerade migreringsarbetet. Vi har sökt Zitius/Telia gällande status och beräknad klartid men har tyvärr inte fått någon återkoppling.

2021-05-26 – Driftstörning planerad
Information från stadsnätsägaren Zitius/Telia:
Planerat arbete Sölvesborg Den 26 maj kommer tjänster att stoppas vid två tillfällen på 10 – 30 minuter vardera , då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2021-06-02, 08.00-16.00

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com