Planerat underhållsarbete – Stadsnät – Svängsta

Stadsnät – planerat underhållsarbete 2021-04-15 00:01 – 03:00
Stadsnätsägaren (Karlshamn Energi) kommer utföra elarbete på bredbandsnoder som påverkar driften.
På ovan datum kommer följande orter påverkas:
Svängsta med närområde

För mer information kontakta oss på 0454-751100 eller support.sydost@nordlo.com